Logo_Mesiac_Fotografie_2023

SLOVENSKO

KAROL PLICKA

ALBUM K 10. VÝROČIU MATICE SLOVENSKEJ V ČADCI

Od dvadsiatych rokov dvadsiateho storočia vydával Národopisný odbor Matice slovenskej viacero sérií pohľadníc z fotografií Karola Plicku. Trinásť kompletov bolo venovaných slovenskému národopisu, dve sady pod názvom Slovenské kraje zachytávajú krásu Vysokých Tatier.

From the twenties of the twentieth century, the Ethnographic Department of Matica slovenská published several series of postcards from Karol Plicka’s photographs. Thirteen sets were dedicated to Slovak ethnography, two sets under the title Slovak Regions capture the beauty of the High Tatras.

Karol Plicka_Pastierik zo Štôly