Logo_Mesiac_Fotografie_2023

SLOVENSKO

Karina Golisová

ARCHÍV SKRYTÝCH VÝZNAMOV

Výstava Archív skrytých významov predstaví vybrané polohy česko-slovenskej dokumentárnej fotografie prostredníctvom tvorby zástupcov a zástupkyne troch generácií: Pavla Diasa (1938 – 2021), Tibora Huszára (1951 – 2013) a Karina Golisovej (1997). V centre záujmu týchto autorov a autorky je človek nielen ako samostatne mysliace a konajúce indivíduum, ale aj ako súčasť rôznych sociálnych skupín a kolektívov, človek účastný na písaní malých a veľkých dejín.

The Archive of Hidden Meanings exhibition will present selected locations of Czech-Slovak documentary photography through the work of representatives of three generations: Pavel Dias (1938 – 2021), Tibor Huszár (1951 – 2013) and Karina Golisová (1997). In the center of interest of these authors is man not only as an independent thinking and acting individual, but also as a part of various social groups and collectives, a man participating in the writing of small and large histories.

Karina Golisová