Logo_Mesiac_Fotografie_2023

ZO SVETA

Gilbert Garcin

BABYLONSKÁ VEŽA

Gilbert Garcin sa narodil v LA Ciotat v roku 1929 a stal sa vzácnym príkladom umelca, ktorý si našiel svoj vlastný rukopis v zrelom veku šesťdesiat rokov, potom ako nastúpil do dôchodku. Postava, ktorú vymslel a zároveň sám hral “Mister G”, niečo ako Tati- otec v kabáte, ponorený vo “vyzlečenom” prostredí, v ktorom sa môže stat úplne čokoľvek. Garcina nadchla technika fotomontáže. Vytváral minimalistické postavy na jednoduchom stolíku, na ktorý položil figúrky z kartóna.

Gilbert Garcin was born in La Ciotat in 1929 and is a rare example of an artist who invented his own work at the ripe old age of sixty, when he retired. A character, created and played by himself, „Mister G“, a kind of Tati in an overcoat, immersed in a stripped-down setting where anything can happen. He became enthusiastic about the technique of Photomontage and created minimalist sets on a simple table, in which he placed cardboard figures.

Babylonská veža