Logo_Mesiac_Fotografie_2023

Stredná a Východná Európa

Blanka Lamrová

VÝSTAVA PRÁC

Fotografická dokumentaristka se sociálně emancipovaným přístupem a důrazem na autenticitu. Do pozornosti fotografického světa pronikla v 70. letech minulého století, kdy pravidelně vystavovala v prostorách Staroměstské radnice na přehlídkách Ženy za kamerou, které se z dnešní perspektivy jeví jako genderově mimořádně emancipační akce. Před revolucí se pohybovala rovněž v šedé, neoficiální zóně.

Photographic documentarian with a socially emancipated approach and an emphasis on authenticity. She came to the attention of the photography world in the 1970s, when she regularly exhibited in the premises of the Old Town Hall at the Women behind the Camera shows, which from today’s perspective appear to be extremely gender emancipatory events. Before the revolution, it also moved in a gray, unofficial zone.

Blanka Lamrová