Logo_Mesiac_Fotografie_2023

SLOVENSKO

BRATISLAVSKÝ DISENT V SIETI ŠTÁTNEJ BEZPEČNOSTI

Históriu odporu proti komunistickému režimu v období normalizácie (1969 – 1989) písali stovky odvážnych osobností, ktoré sa nebáli vystúpiť otvorene a verejne proti zdanlivo všemocnému režimu. Príbehy mnohých je možné rekonštruovať aj vďaka materiálom z bývalých spravodajských a bezpečnostných zložiek. Tie nám zároveň ukazujú neraz obludnú perzekučnú mašinériu a represívne metódy režimu, ktorými si vynucoval od občanov poslušnosť a ktoré mu pomáhali ovládať a kontrolovať obyvateľstvo viac ako štyridsať rokov.

The history of resistance against the communist regime during the period of normalization (1969-1989) was written by hundreds of courageous personalities who were not afraid to speak out openly and publicly against the seemingly all-powerful regime. The stories of many can be reconstructed thanks to the materials from the former intelligence and security forces. At the same time, they show us the often-monstrous persecution machinery and repressive methods of the regime, with which it forced obedience from citizens and which helped it control and control the population for more than forty years.

predvolane na výsluch ŠtB