Logo_Mesiac_Fotografie_2023

ZO SVETA

GOHAR DASHTI

FRAGMENTY SPOMIENOK

Gohar Dashti prišla na svet v Iráne, blízko hranice s Irakom, v tom roku, keď medzi oboma krajinami vypukla vojna, ktorá trvala do roku 1988 a roztrhla tisíce rodín, medzi inými aj rodinu Gohar Dashti. „Tento konflikt mal veľký vplyv na citový život mojej generácie,“ objasňuje fotografka a režisérka. V sérii Today‘s Life and War zachytáva okamihy, ktoré ilustrujú rozpor: Život, ktorý ide ďalej napriek spustošeniu spôsobenému vojnou.

Gohar Dashti was born in Iran, near the border with Iraq, the year the war broke out between the two countries, which lasted until 1988 and tore apart thousands of families, including Gohar Dashti’s. „This conflict had a great impact on the emotional life of my generation,“ explains the photographer and director. In Today’s Life and War series, he captures moments that illustrate the contradiction: Life that goes on despite the devastation caused by war.

afgh_002