Logo_Mesiac_Fotografie_2023

ZO SVETA

Global Peace Photo Award

Global Peace Photo Award oceňuje a podporuje fotografky a fotografov z celého sveta, ktorých obrazy zachytávajú ľudské snaženie o mier vo svete a hľadanie pekného a dobrého v našom živote. Cena sa udeľuje tým fotografiám, ktoré najlepšie vyjadrujú myšlienku, že naša budúcnosť spočíva v pokojnom spolunažívaní.

The Global Peace Photo Award recognizes and promotes photographers from all over the world, whose images reflect the human striving for a peaceful world and the search for
hold on to the beautifull and good in our lives. The prize goes to those photographs that best express the idea that our future lies in peaceful coexistence.

La Sinfonia Desordenada plays a public concert at Las Minas De Baruta on November 12, 2021.