Logo_Mesiac_Fotografie_2023

ZO SVETA

MICHAL PACINA, RUDO PREKOP, TONO STANO

HRA NA ŠTVRTÉHO

Princíp tejto výstavy je vo fotografii celkom nový. Štvrtý je divák. Má dotvárať čo mu autori ponúkajú. Táto výstava sa totiž môže čítať ako partitura , ako notová osnova. 

Horizontálne sú to tri melódie, troch autorov, vertikálne rôzne akordy hovoriace o figure, alebo o časti figúry. Zo zvláštne poňatých tretin tela treba zostaviť postavu. Každú jednotlivú časť zabezpečuje jeden autor, Michal Pacina časti hlavy, Rudo Prekop trupu, Tono Stano nôh, a teda každý fotograf sa v tejto výstave venuje len jednému, vopred určenému dielu kompozícii.

Anna Fárová, 1.2.1986

The principle of this exhibition is rather new in photography. The fourth one is the viewer, who is supposed to complete what the authors offer. It is possible to read this exhibition as a score, as a stave.

Horizontally, there are three melodies, from three authors. Virtually, there are different chords explaining the figure, or its parts. From a very oddly conceived thirds of the body a figure is to be created. Each individual part is done by one of the authors: Michal Pacina – head parts, Rudo Prekop – torso, Tono Stano – legs, and therefore each photographer is only working on one, in advance selected composition.

Anna Fárová, 1.2.1986

Hra na štvrtého