Logo_Mesiac_Fotografie_2023

ZO SVETA

JASNÁ PAMÄŤ

myšlienky z hĺbok – myšlienky bez okov (Hannah Arendtová)

Šesť fotografických dráh

Walter Bergmoser nazýva súbor svojich prác Lesk. Svet jeho snímok je poetickým pohľadom na ľudské pocity a prírodu.

Michael Danner sa už niekoľko rokov vo svojich fotografických projektoch zaoberá politickými otrasmi v Európe a otázkami demokracie.

Andrej Glusgold skúma vo svojich dielach archetypy a obrady.

Matthias Leupold v sérii Zo skupinového denníka Christiany P. odkazuje na svoje detstvo a mladosť vo Východnom Berlíne.

Katharina Mayerová vo svojich fotografických dielach opakovane naráža na motív závoja, ktorý ako nitka prebieha celým jej dielom.

Nina Röder nazýva fotografickú sériu, ktorá dopĺňa iné jej umelecké počiny zasvätené skúmaniu vlastnej rodiny, Champagner im Keller (Šampanské v pivnici).

Six photographic paths

Walter Bergmoser calls his group of works Sparkles. The world of his pictures is a poetic view of feelings of being human and appears as part of the view of nature.

Michael Danner has been involved in the political upheavals in Europe and with questions of democracy in his projects for several years.

Andrej Glusgold explores archetypes and rites in his works.

Matthias Leupold refers to his childhood and youth in East Berlin in the series The Group Book of Christiane P..

Katharina Mayer ; in her work groups, Katharina Mayer repeatedly comes into contact with the motif of veiling, which runs like a thread through her entire oeuvre.

Nina Röder calls one of her groups of works Champagner im Keller (Champagne in the Cellar), which joins other series dedicated to the examination of her family.

bana man copy