Logo_Mesiac_Fotografie_2023

STREDNÁ A VÝCHODNÁ EURÓPA​

KOLOROVANÁ FOTOGRAFIA

Výstava sestavená namnoze z originálů představuje fenomén kolorování fotografických vyobrazení od nejstarší v praxi používané techniky po současné tendence. Je výstavním pendantem ke knize vydávané Národním technickým muzeem v Praze v roce 2023 dvojicí autorů, v níž chemicko-technologický výzkum zajišťovala Mgr. art. Zuzana Machatová, PhD.

The exhibition, composed mostly of originals and presents the phenomenon of coloring of the photographic images from the oldest technique used in practice to the current trends. It is an exhibition pendant to the book published by the National Technical Museum in Prague in 2023 by a pair of authors, in which chemical-technological research was provided by Mgr. Art. Zuzana Machatová, PhD.

kolorovana_fotografia