Logo_Mesiac_Fotografie_2023

ZO SVETA

GABRIELE CECCONI

KRAJINA UTRPENIA

Taliansky fotograf Gabriele Cecconi sa rozhodol poukázať na ekologické a environmentálne dôsledky tejto krízy. Pretože okrem utrpenia a hrôzostrašných príbehov z Mjanmarska mal ich náhly hromadný príchod dosah na už aj tak obmedzené prírodné zdroje ich hostiteľskej krajiny. Keďže boli Rohingovia nútení prežiť v ťažkých podmienkach, nevedomky vyvolali niekoľko problémov: odlesňovanie, súperenie s divou zverou o obmedzený priestor a napätie s Bangladéšanmi, ktorí tiež bojujú o prežitie v neistých podmienkach.

Italian photographer Gabriele Cecconi has chosen to show the ecological and environmental consequences of this crisis. Because beyond the refugees’ distress and the horror of the stories they tell from Burma, their hasty arrival en masse has had an impact on the already limited natural resources of their host country. Being forced to survive in difficult circumstances, the Rohingyas have unwittingly triggered several problems: deforestation, competing with wildlife for limited space, and tensions with the Bangladeshis, who are also struggling to survive in precarious conditions.

Cecconi