Logo_Mesiac_Fotografie_2023

STREDNÁ A VÝCHODNÁ EURóPA

33rd Year of the Institute of Creative Photography, Silesian University in Opava

VO VNÚTRI

33 je významné číslo. Lidská páteř se skládá ze 33 obratlů. V Newtonově teplotní stupnici je 33 stupňů teplota varu vody. Ježíš Kristus byl ukřižován ve 33 letech. Kralování krále Davida v Jeruzalémě trvalo 33 let. Je to největší kladné celé číslo, které nelze vyjádřit součtem různých trojúhelníkových čísel. Bazilika svatého Petra v Římě má 33 kaplí. 33 let už uběhlo od pádu Berlínské zdi a od Sametové revoluce v Československu. 33 let existuje Měsíc fotografie v Bratislavě. Před 33 lety vznikl v Opavě Institut tvůrčí fotografie, dnes počtem studentů i pedagogů největší z devíti českých vysokoškolských kateder či ateliérů se specializovaným fotografickým oborem.

33 is a significant number. The human spine consists of 33 vertebrae. In Newton’s temperature scale, 33 degrees is the boiling point of water. Jesus Christ was crucified at 33. King David’s reign in Jerusalem lasted 33 years. It is the largest positive integer that cannot be expressed by the sum of different triangular numbers. St. Peter’s Basilica in Rome has 33 chapels. 33 years have passed since the fall of the Berlin Wall and the Velvet Revolution in Czechoslovakia. The Month of Photography in Bratislava has existed for. 33 years ago, the Institute of Creative Photography was founded in Opava, today the largest of nine Czech university departments or studios with specialised photography in terms of number of students and teachers.

vo_vnutri