Logo_Mesiac_Fotografie_2023

ZO SVETA

FATIMA HOSSAINI

ZA ZÁVOJOM

Fatimah Hossaini, 30-ročná afganská umelkyňa, fotografka, kurátorka a vystavovateľka, pochádza z Teheránu v Iráne. Do svojej tvorby prináša jedinečnú kombináciu umeleckej excelentnosti a obhajoby práv, vďaka čomu je uznávaná nielen na národnej, ale i medzinárodnej úrovni. Fatimah získala titul Bachelor of Arts v odbore fotografia na Teheránskej univerzite, ktorým si doplnila svoje predchádzajúce štúdium v odbore priemyselného inžinierstva. Pod jej rôznorodú kariéru sa podpísal hlboký záväzok voči sociálnym témam v pozícii aktivistky za práva utečencov a oddanej obhajkyne práv afganských žien.

Fatimah Hossaini, 30 years old Afghan artist, photographer, curator, and exhibitioner, comes from Tehran, Iran. She brings a unique blend of artistic excellence and advocacy to her work, earning recognition both nationally and internationally. Fatimah holds a Bachelor of Arts in Photography from the University of Tehran, complementing her earlier academic achievement in industrial engineering. Her multifaceted career is underscored by a profound commitment to social causes, particularly as a refugee activist and a staunch advocate for the rights of Afghan women.

HOSAINI