Logo_Mesiac_Fotografie_2023

STREDNÁ A VÝCHODNÁ EURÓPA​

STEFAN OLÁH

ZOOLÓGIA

Stefan Oláh je jedným z najslávnejších fotografov architektúry. V roku 2014 publikoval vynikajúcu fotografickú knihu, pri tvorbe ktorej mohol vstúpiť so svojím fotoaparátom do depozitárov rôznych rakúskych múzeí – a treba podotknúť, že ocitnúť sa v múzejných skladoch je privilégium a získa ho len málo ľudí. Vo fotografickej zbierke, ktorú začal tvoriť v roku 2020, sa Oláh opäť vracia do svojich „archívov“.

Táto séria snímok sa zameriava na zoologickú zbierku Viedenskej univerzity. Oláh nefotografuje iba zvieracie preparáty so sklenými očami vykúkajúce z plastových obalov, ale sústreďuje sa aj na detaily historickej zbierky nástenných nákresov a prostredníctvom objektívu interpretuje nejeden zmyslový orgán. V blízkej spolupráci s Viedenskou univerzitou vznikli pri zámernom a intenzívnom skúmaní existujúceho materiálu nové pohľady na múzejnú zbierku a výstavy. 

Stefan Oláh is one of the most renowned Austrian photographers in the field of architectural photography. In 2014, he produced an outstanding publication for which he was allowed to look into the depots of Austrian museums with his camera – a privilege, knowing how few people are allowed to enter museum storages. In a photo series started in 2020, Oláh returned to the „archive“ again.

This time, the focus was on the depot of the zoological collections of the University of Vienna. Not only did he look at the specimens with their glass eyes peering through covers made of plastic film, but also the historical collection of wall charts from close up and interpreted many a sensory organ with his gaze. In a conscious and intensive examination of the existing material, new views of the collection and exhibits emerged in close cooperation with the University of Vienna.

zoologia